Rugăciunea de seară către Sfântul Înger, păzitor al vieții noastre

Îngerule al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul

sufle­tului și al tru­pului meu, iartă-mi toate câte am gre­­șit în ziua de astăzi,

și de toată vi­clenia vrăjma­șului meu celui potri­v­nic mă izbăvește,

ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumne­zeul meu;

și te roagă pentru mine, păcă­tosul și ne­vred­­nicul rob,

ca să mă arăți vred­nic bunătății și milei Preasfintei Trei­mi și

Mai­cii Dom­­nului meu Iisus Hristos și tu­turor sfin­ților.